Generalforsamling Onsdag d. 25/3-2020

Indkaldelse til Generalforsamling

Onsdag d. 25/3-2020 på Strib Skole kl. 19.00

Kl. 19.00-19.05 Velkomst

Kl  19.00-19.30 Foredrag  (note 1)

Kl. 19.30-20.30 Ordinær Generalforsamling:

1)      Valg af dirigent:

2)      Aflæggelse af beretning v. formand Anette Dyrehave Munk

3)      Forelæggelse af årsregnskab v. Kasser Henrik Johansen og Maria Lund (se note 2)

4)      Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår kontingent nedsættelse

5)      Kort præsentation af den eksisterende bestyrelse

6)      Valg af ny bestyrelse:  (se note 3)

På valg er; Jan Kristensen og Carina Finseth. Charlotte Møller træder ud pga. fraflytning fra klubben og her træder suppleant Viktor Johansen ind i den resterende periode.

7)      Valg af suppleanter: her skal vælges to nye

8)      Valg af revisor: Sten Erik modtager genvalg

9)      Valg af revisor suppleant :Søren Hansen modtager genvalg

10)   EVT.

 

Kl. 20.30-21.00 Forhåndstilmelding til næste sæson (se note 4)

 

Der vil være kaffe og kage i pausen.

 

Note 1) 

Foredrags emne /foredragsholder offentliggøres en uge før på Facebooksiden og hjemmesiden

 

Note 2) 

En kopi af regnskabet kan udleveres til mødet til de interesserede

 

Note 3)

Nye bestyrelsesmedlemmer som skal vælges ind;

2 bestyrelsesmedlemmer (Stine Ibsen og Marianne Vest forventes at stille op)

2 suppleanter

 Note 4) Den nye sæsonplan og sommersvømningsplan offentliggøres en uge inden Generalforsamlingen både på Facebook og på hjemmesiden. Men man kan kun tilmelde sine børn ved at møde personligt op på denne aften. Alternativt må man vente til der åbnes for offentlig tilmelding via nettet d. 1/6-20