Klubbens politik, procedure og retningslinjer vedr. Persondata-forordningen og IT sikkerhed

Klubben gør meget ud af at passe ordentligt på  de persondata som I oplyser når I tilmelder jer på et hold. De oplysninger som I opgiver er ikke personfølsomme og tilhører gruppen ”almindelige persondata” og de er afleveret frivilligt men er nødvendige ved tilmelding til et hold, for at klubben kan opnå medlemstilskud fra kommunen. Disse kontaktdata og medlemsoplysninger gemmes i 3 år, eftersom det er i klubbens og medlemmets interesse at se hvilken erfaring som svømmeren har i klubben – altså deltagelse på tidligere hold i de foregående sæsoner.  Vores IT sikkerhed gør at de enkelte trænere kun har adgang til medlemsoplysninger og kontaktdata på de svømmere som er på den enkelte træners hold. Der er tre bestyrelsesmedlemmer som kan se alle hold; Formand, Næstformand og kasser.

Trænerne har opgivet deres CPR nr til udbetaling af godtgørelse og til indhentning af børneattester. Det er kun vores formand og kasser som har adgang til disse informationer.

 

Fmd. Anette Dyrehave Munk